Star Wars:

projekt Nerfherdersłownik angielsko-polski dla tłumaczy SW i SW RPG

Plik źródłowy jest tutaj. UWAGA! Ponieważ jego format to csv, plik może mieć tendencje do otwierania się excelem itp.

 1. Wstęp
 2. Jak korzystać z tego słownika?
 3. Część słownikowa
 4. do zrobienia

 1. Wstęp
  cele projektu
  Niniejszy plik zawiera słownik angielsko-polski terminologii świata Gwiezdnych Wojen stworzony przez szeroką grupę fanów Sagi - zarówno profesjonalnych tłumaczy, jak i nie zajmujących się tym zawodowo, ale doświadczonych miłośników 'gwiezdnej' tematyki. W obliczu czesto pojawiających się problemów z jednolitością polskich tłumaczeń GW, głównym celem stworzenia tego dokumentu jest przyczynienie się do polepszenia spójności w polskich tłumaczeniach książek, komiksów, RPG i wszystkich innych materiałach związanych z Gwiezdnymi Wojnami. W związku z tym zachęcamy wszystkie osoby tłumaczące lub tworzące dowolne pozycje związane z tą tematyką do zapoznania się ze słownikiem i korzystania z niego.
  Staramy się zbierać tu te wszystkie pojęcia właściwe dla świata GW, których tłumaczenie na język polski nie jest jednoznaczne, lub dla których istnieją już ustalone kanony takich tłumaczeń i ich łamanie skutkowałoby zwiększaniem zamieszania. Liczymy, że spis ten przyda się także tłumaczom i redaktorom pracującym nad poszczególnymi seriami wydawniczymi i ułatwi zachowanie ciągłości terminologii w obrębie danej serii.
  zasady wykorzystania i copyrighty
  Wykorzystanie zawartości 'słowniczka' do celów komercyjnych i niekomercyjnych: niniejszym zezwalamy i zachęcamy równocześnie do wykorzystywania podanych tu tłumaczeń we wszelkiego rodzaju pracach. Tak więc: Publikowanie całości lub części niniejszego 'słowniczka' w celach niekomercyjnych jest dozwolone i całkowicie bezpłatne. Zachęcamy do szerokiego korzystania z umieszczonych tutaj pojęć. Czyli:

  W przypadku publikacji lub reprodukcji słowniczka, prosimy umieścić w widocznym miejscu informacje o autorach oraz adres strony domowej projektu - a przy publikacji elektronicznej także hiperlink. Jeszcze raz zachęcamy do szerokiego korzystania z rezultatów naszej pracy, a w szczególności do rozpowszechniania adresu niniejszej strony wśród zainteresowanych osób.

  Wszystkie zastrzeżone nazwy i/lub znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie są - jak sama nazwa wskazuje - zastrzeżone przez ich właścicieli. Użycie ich tutaj nie ma na celu łamania jakichkolwiek czyichkolwiek praw, a jedynie polepszenie jakości i spójności tłumaczeń w/w terminów na język polski.
  Autorzy, inspiratorzy i współpracownicy
  (kolejność przypadkowa): NLoriel, Luc, Alexa, Krtek, Assarin, Frost, Magda, Cathia, Rif, Miagi, dmac, grupa Workshop... W tym m. in. przedstawiciele ICO i Bastionu, tłumacze zawodowi oraz fani z doświadczeniem i certyfikatami ;)
  Poza działaniami wyżej wymienionych osób, w słowniczku wykorzystano także materiały przygotowane w roku 2000 przez fanów i tłumaczy GW na liście dyskusyjnej SWPL, w wersji pierwotnej dostępne na stronie tej listy.

  Zapraszamy do współpracy tłumaczy zawodowych, którzy jeszcze nie przyłączyli się do naszej grupy. Zapewniamy szerokie wsparcie konsultacyjne osób z doświadczeniem w zakresie GW, brak zobowiązań oraz miłą atmosferę pracy - i to wszystko przy minimalnych wymaganiach czasowych. Prosimy o kontaktowanie się w tej sprawie mailem.

 2. Jak korzystać z tego słownika?
  Dokument poniższy zawiera uszeregowane alfabetycznie angielskie terminy ze świata GW. Każdy termin został zaklasyfikowany do jednej z kilku kategorii - jest to wyjątkowo ważne w przypadku pojęć odnoszących się do mechaniki i zasad RPG, gdzie szczególnie potrzebne jest zachowanie jednoznaczności.
  Pod tabelką umieszczonych jest kilka linków pozwalających na wyświetlenie tylko terminów z jednej wybranej kategorii. Domyślnie wyświetlane są wszystkie terminy - cała zawartość słownika. Sugerujemy użycie 'ctrl+f' celem odnalezienia poszukiwanego wyrazu lub zwrotu.

  Technicznie - źródła trzymane są w pliku source.csv. Separatorem jest znak '#'. W każdej linii mieści się jedno hasło, pola jak następuje:
  termin angielski # kategoria # termin polski # status # komentarz # zachowanie [znak nowej linii w formacie DOS]
 3. Część słownikowa
  terminy
  angkategoriaplzachowanie/rozwinięciekomentarz
  Advanced Skill d6 umiejętność zaawansowana . mechanika, karta postaci
  Alien Species d6 rasy obcych . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Altitude Range d6 pułap . karta pojazdu, mechanika
  Archaic Guns d6 antyczna broń palna . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Archaic Starship Piloting d6 pilotaż antycznych statków (kosmicznych) . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Armor Repair d6 naprawa pancerzy . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Astrogation d6 astrogacja . nawigacja w kosmosie (w nadprzestrzeni); umiejętność; mechanika, karta postaci
  Atmosphere d6 prędkość w atmosferze . prędkość jednostki w atmosferze; karta statku, mechanika
  Atmosphere Range d6 zasięg w atmosferze . zasięg broni w warunkach atmosferycznych; karta statku, mechanika
  Attributes d6 atrybuty . mechanika, karta postaci
  Background d6 historia postaci . karta postaci
  Bargain d6 targowanie się . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Beast Riding d6 jeździectwo . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Blaster d6 blastery . umiejętność (liczba mnoga!); mechanika, karta postaci
  Blaster Artillery d6 artyleria blasterowa . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Blaster Repair d6 naprawa blasterów . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Body Strength d6 kadłub . odporność kadłuba danej jednostki; karta i opis pojazdu, mechanika
  Bowcaster d6 kusze energetyczne . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Bows d6 łuki . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Brawling d6 walka wręcz . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Brawling Parry d6 parowanie (w walce) wręcz . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Bureaucracy d6 biurokracja . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Business d6 biznes . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Capital d6 okręt . jedna z 6 skal w mechanice, -> scale
  Capital Ship Gunnery d6 broń okrętów kosmicznych . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Capital Ship Piloting d6 pilotaż okrętów kosmicznych. umiejętność; mechanika, karta postaci
  Capital Ship Repair d6 naprawa okrętów kosmicznych . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Capital Ship Shields d6 osłony okrętów kosmicznych . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Capital Ship Weapons Repair d6 naprawa broni okrętów kosmicznych . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Character d6 postać ..
  Character d6 postać . jedna z 6 skal w mechanice, -> scale
  Character Name d6 imię postaci . karta postaci
  Character Points d6 Punkty Postaci . mechanika, karta postaci
  Character Sheet d6 karta postaci ..
  Climbing/Jumping d6 wspinaczka/skoki . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Command d6 dowodzenie . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Communications d6 sprzęt komunikacyjny . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Computer Programming/Repair d6 programowanie/naprawa komputerów . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Con d6 oszustwo . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Connection with Other Characters d6 związki z innymi postaciami . karta postaci (ktoś to w ogóle wypełnia? - przyp. red.)
  Consumables d6 zapasy . autonomiczność danej jednostki; karta statku, mechanika
  Cover d6 osłona . osłona zapewniana przez obiekt osobie będącej pod ostrzałem; mechanika, opis pojazdu
  Craft d6 Jednostka . karta statku, mechanika
  Cultures d6 obce kultury . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Damage d6 obrażenia . mechanika, karta postaci, karta statku, broń
  Dark Side Points d6 Punkty Ciemnej Strony . mechanika, karta postaci
  Death Star d6 Gw. Śmierci . jedna z 6 skal w mechanice, -> scale
  Demolition d6 niszczenie? . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Dexterity d6 Zręczność . atrybut: mechanika, karta postaci
  Difficulty d6 stopień trudności . mechanika, karta postaci
  Dodge d6 uniki . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Droid Programming d6 programowanie droidów . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Equipment d6 wyposażenie . karta postaci
  Fire Arc d6 pole ostrzału . pole ostrzału broni; karta statku, mechanika
  Fire Control d6 celność . sprawność systemów celowniczych broni; karta statku, uzbrojenie, mechanika
  Firearms d6 broń palna . umiejętność (dotyczy 'klasycznej' broni palnej, nie np. blasterów); mechanika, karta postaci
  First Aid d6 pierwsza pomoc . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Focus d6 identyfikacja . typ/tryb działania sensorów, -> sensors; karta statku, mechanika
  Force Points d6 Punkty Mocy . mechanika, karta postaci
  Force Sensitive d6 wrażliwość na Moc . mechanika, karta postaci
  Forgery d6 fałszerstwo . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Gambling d6 hazard . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Grenade d6 granaty . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Ground Vehicle Operation d6 prowadzenie pojazdów naziemnych . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Ground Vehicle Repair d6 naprawa pojazdów naziemnych . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Hide d6 ukrywanie . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Hover Vehicle Operation d6 prowadzenie poduszkowców . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Hover Vehicle Repair d6 naprawa poduszkowców . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Hull d6 kadłub . wytrzymałość kadłuba jednostki; karta statku, mechanika
  Hyperdrive Backup d6 zapasowy hipernapęd . mnożnik zapasowego hipernapędu; karta statku, mechanika
  Hyperdrive Multiplier d6 mnożnik hipernapędu . karta statku, mechanika
  Incapacitated d6 nieprzytomny . stan zdrowia; mechanika, karta postaci
  Intimidation d6 zastraszanie . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Investigation d6 śledztwo . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Knowledge d6 Wiedza . atrybut: mechanika, karta postaci
  Languages d6 języki . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Law Enforcement d6 prawo . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Lifting d6 podnoszenie ciężarów . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Lightsaber d6 miecze świetlne . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Long range d6 daleki zasięg . jeden z przyjętych w mechanice zasięgów broni; mechanika, karta postaci
  Maneuverability d6 zwrotność . karta statku, mechanika
  Mechanical d6 Zdolności Mechaniczne . skrót: 'Zd. Mech.'; atrybut: mechanika, karta postaci
  Medicine d6 medycyna . umiejętność zaawansowana; mechanika, karta postaci
  Medium range d6 średni zasięg . jeden z przyjętych w mechanice zasięgów broni; mechanika, karta postaci
  Melee Combat d6 walka bronią ręczną . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Melee Parry d6 parowanie bronią ręczną . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Missile Weapons d6 broń rakietowa . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Mortally Wounded d6 śmiertelnie ranny . stan zdrowia; mechanika, karta postaci
  Move d6 szybkość . mechanika, karta postaci
  Nav Computer d6 komputer nawigacyjny . karta statku, mechanika
  Objectives d6 cele . karta postaci
  Orneriness d6 dzikość . cecha w charakterystykach zwierzęcia - określa stopień trudności ujeżdżania; mechanika
  Passive d6 pasywne . typ/tryb działania sensorów, -> sensors; karta statku, mechanika
  Perception d6 Percepcja . atrybut: mechanika, karta postaci
  Personality d6 osobowość . karta postaci
  Persuasion d6 perswazja . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Physical Description d6 wygląd . karta postaci
  Pick Pocket d6 kradzież kieszonkowa . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Planetary Systems d6 systemy planetarne . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Player d6 gracz . karta postaci
  Point-blank (range) d6 bezpośredni (zasięg) . jeden z przyjętych w mechanice zasięgów broni; mechanika, karta postaci
  Powersuit Operation d6 obsługa pancerzy wspomaganych . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Quote d6 odzywka . często powtarzany przez bohatera tekst (np. 'I have a bad feeling about this'); karta postaci
  Repulsorlift Operation d6 prowadzenie pojazdów repulsorowych . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Repulsorlift Repair d6 naprawa pojazdów repulsorowych . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Running d6 bieg . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Scale d6 skala . jedna z 6 'skal' w mechanice, określająca rozmiary pojazdu, sprzętu itp. -> character, speeder, walker, starfighter, starship, Death Star
  Scan d6 skanowanie . typ/tryb działania sensorów, -> sensors; karta statku, mechanika
  Search d6 przeszukiwanie . typ/tryb działania sensorów, -> sensors; karta statku, mechanika
  Search d6 przeszukiwanie . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Security d6 zabezpieczenia . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Sensors d6 sensory . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Sensors d6 sensory . sensory statku, pracują w czterech zakresach: -> passive, scan, search, focus; karta statku, mechanika
  Shields d6 osłony . siła osłon jednostki; karta statku, mechanika
  Ship sheet d6 karta statku . mechanika, zawiera opis i dane techniczne statku
  Short range d6 krótki zasięg . jeden z przyjętych w mechanice zasięgów broni; mechanika, karta postaci
  Skill d6 umiejętność . mechanika, karta postaci
  Skill Specialization d6 specjalizacja umiejętności . mechanika, karta postaci
  Sneak d6 skradanie się . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Space d6 prędkość . prędkość jednostki w kosmosie; karta statku, mechanika
  Space Range d6 zasięg w przestrzeni . karta statku, mechanika
  Space Transports d6 transportowce kosmiczne . umiejętność pilotowania transportowców kosmicznych; umiejętność; mechanika, karta postaci
  Space Transports Repair d6 naprawa transportowców kosmicznych . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Special Abilities d6 zdolności specjalne . mechanika, karta postaci
  Species d6 rasa . mimo innego znaczenia biologicznego; mechanika / karta postaci
  Speeder d6 śmigacz . jedna z 6 skal w mechanice, -> scale
  Stamina d6 wytrzymałość . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Starfighter d6 myśliwiec . jedna z 6 skal w mechanice, -> scale
  Starfighter Piloting d6 pilotaż myśliwców kosmicznych . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Starfighter Repair d6 naprawa myśliwców kosmicznych . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Starship Gunnery d6 broń statków kosmicznych . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Starship Shields d6 osłony statków kosmicznych . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Starship Weapon Repair d6 naprawa broni statków kosmicznych . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Streetwise d6 półświatek . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Strength d6 Siła . atrybut: mechanika, karta postaci
  Stunned d6 ogłuszony . stan zdrowia; mechanika, karta postaci
  Survival d6 survival . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Swimming d6 pływanie . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Swoop Operation d6 prowadzenie śmigów . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Technical d6 Zd. Techniczne . (zdolności techniczne); atrybut: mechanika, karta postaci
  Template Type d6 typ bohatera . karta postaci
  Thrown Weapons d6 broń rzucana . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Value d6 wycena . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Vehicle Blasters d6 blastery w pojazdach . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Walker d6 masz. krocząca . jedna z 6 skal w mechanice, -> scale
  Walker Operation d6 prowadzenie maszyn kroczących . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Walker Repair d6 naprawa maszyn kroczących . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Weapons d6 uzbrojenie . karta statku, mechanika
  Willpower d6 siła woli . umiejętność; mechanika, karta postaci
  Weapons d6 broń . karta postaci
  Wounded d6 ranny . stan zdrowia; mechanika, karta postaci
  Wounded Twice d6 ciężko ranny . stan zdrowia; mechanika, karta postaci

  w sumie terminów: 152
  wyświetl: all | nazwy | geografia | osoby | kosmos | pojazdy | sprzet | skroty | d6 | d20 | inne | 

  uwagi dotyczące niektórych zagadnień
 4. Do zrobienia

end.